Türkçe | English
  Atıl durumdaki gayrimenkuller için proje geliştirme ve bu projelere göre verimlilik ve fizibilite analizleri.
  Tahsili gecikmiş kamu alacaklarının tahsil edilmesi için ; borçlu ile anlaşarak borcun vadelendirilmesinde teminat olarak alınacak yada ilgili icra yoluyla satışına geçilecek gayrimenkulün değer tespiti.
  4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 8. Maddesi kapsamında, kamulaştırma çalışmalarına esas teşkil eden gayrimenkul değerleme raporlarının düzenlenmesi.
  Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu madde 17 kapsamındaki, koruma amaçlı imar planları nedeniyle yapılacak aktarım işlemlerinde kullanılmak üzere yapılacak rayiç değer denkleştirmeleri.
  Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi hakkındaki 4706 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında ; hazineye ait taşınmazların satışı, kiralanması, tahsisi ve sınırlı ayni hak tesislerinde, rayiç bedel tespit edilmesi.
  Proje ile değerlendirilecek gayrimenkullerde “en uygun ve en verimli” projenin seçilmesine yönelik yapılacak ; ihale süreci oluşturma ve proje değerlendirme çalışmaları.
  Kamu kurum ve kuruluşlarınca satın alınacak veya kamuya ait satılacak gayrimenkullerin piyasa rayiç değer tespitleri.
  Kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanacak veya kamuya ait kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespitleri.
  Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili, kamu kuruluşları ve belediyeler adına yapılan gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemeleri, Kentsel dönüşüm projelerini yönetmek, matematiksel paylaşım modellemelerini oluşturmak ve yapılmasını sağlamak.
  Gayrimenkuller ile bunlara bağlı hak ve faydalardaki vergi matrahlarının tespiti için yapılan değerleme çalışmaları.
  Kamu malları değerlemesi ve Kamu tahsis hakları değerlemesi.
Okunma Sayısı: 12122   |   Güncelleme Tarihi: 25.09.2013
Sayfayı Yazdır


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurumsal
Biz Kimiz?
İlkelerimiz
Profesyonel Ekibimiz
Nasıl Çalışırız?
Nasıl Değerleme Yapıyoruz?
Nasıl Raporlarız?
Sürekli Bilgilendirme Raporu
Üye Kuruluşlar
Basında Anreva


Hizmet Sektörleri
Kamu
Bankacılık
Bağımsız Denetim Şirketleri
Halka Açık Anonim Ortaklıklar
Özel Sektör
Yabancı Yatırımcılar
Bireysel Yatırımcılar
Vakıflar ve Dernekler


Mevzuat
Yasal Mevzuat
Makaleler
Haberler
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Kariyer
İK Politikası
Açık Pozisyonlar
İK Formu
İletişim
Adres & Kroki
Fatura Bilgilerimiz
Talep Formu
İletişim Formu
Faydalı Köprüler
Sizin için Ne Yapabiliriz?Anasayfa | Site Haritası | Kullanım Şartları | Gizlilik İlkeleri

Güzeltepe Mah. Ahmet Mithat Efendi Cad. No: 60/4 Çankaya ANKARA
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik ANREVA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz,
kaynak gösterilerek iktibas edilemez. Her hakkı saklıdır. 2013 ©