Türkçe | English
Bir veya bir grup üretici ve / veya satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerininkinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge (sembol), tasarım (dizayn), işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşenleri ” olarak tanımlanan ve gayri maddi hakların arasında sayılan Marka, 556 sayılı KHK’nin 5. maddesinde “Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir” şeklinde tanımlanmaktadır.

Marka çeşitli yönlerden aşağıdaki gruplara ayrılmaktadır;
   Ticaret markaları, hizmet markaları,
   Ferdi markalar, garanti markaları, ortak markalar,
   Tanınmış markalar,
   Temsilci markaları,
   Topluluk markası,
   Uluslararası tescil (Madrid Protokolü).

Ülkemizde Markaların tescili, korunması, sona ermesi ve bu konudaki diğer hususlar 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik ve Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nca çıkarılan tebliğlere göre uygulanmaktadır.

Marka değerlemesinin kullanım alanları :
  Pazarlama performansı ve pazarlama bütçesinin dağılımı,
  Şirket iç yönetimi,
  Lisans ve “Franchising” işlemleri,
  Borçlanma,
  Mali tablolar,
  Şirket devralma, satın alma ve birleşmeleri,
  Davalar,
  Rekabet incelemeleri,
  Vergi planlaması,
  İflas ve yeniden yapılanma,
  Sigorta,
  Prim ve ikramiye belirleme,
  Stratejik planlama ve hedef belirleme

Dünyada yapılan işlemlerde Marka değerlemesi kullanım oranları :
  İç kontrol ve performans ölçümü : % 61,7
  Bütçeleme çalışmaları : % 59,6
  Menkul kıymet ihracı : % 36,2
  Şirket satın alma : % 29,8
  Lisans ücreti belirleme : % 14,9
  İkramiye belirleme : % 12,8
  Markanın izinsiz kullanım bedelinin hesaplanması : % 8,5
  Kredi teminatı % 2,5

Markalar, İktisadi işletmeye dahil iktisadi kıymetler Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin hükümlerine göre değerlenmektedir. V.U.K’ nun 269.maddesine göre;
  Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı,
  Tesisat ve makineler,
  Gemiler ve diğer taşıtlar,
  Gayrimaddi haklar,
gayrimenkuller gibi değerlenmektedir.

MARKA DEĞERLEMESİNDE KULLANILAN MODELLER

A. Finansal Modeller
  Maliyete Dayalı Marka Değerleme
  Piyasa Değerine Göre Marka Değerleme
  Sermaye Piyasalarına Dayalı Değerleme
  İsim Haklarından Kurtulma Yöntemi
  Fiyat Primi Yöntemi
  Bileşik (Conjoint) Analiz Yöntemi
  Markanın Artı Kazançlarını Dikkate Alan Diğer Yöntemler
  Mali Oranlara Dayalı Olarak Yapılan Değerlemeler

B. Pazarlama Bakış Açısından Geliştirilmiş Modeller
  Young&Rubicam (Brand Asset Valuator)
  Millward Brown (BrandDynamics TM,BrandVoltageTM)
  Total Research (EquiTrendTM)
  Research International (Equity EngineTM)
  Marka Varlığı 10 (The Brand Equity Ten)
  Lippincott Mercer (Strategic Brand Assessment)
  “EquityMap” Modeli
  Ipsos Group (Equity*BuilderTM)

C. Karma Modeller
  Interbrand Yaklaşımı
  Financial World Yaklaşımı
  A.C. Nielsen Yaklaşımı
  Brand Finance Yaklaşımı
  BBDO Modeli
  Brand Rating Değerleme Sistemi
  “Advanced Brand Valuation” Modeli
  Sorgem Yaklaşımı
  “Global Brand Equity Valuation” Modeli

Markalar firmaların piyasa değerlerini belirleyen önemli unsurlardan bir tanesidir. Ancak markaların değeri aynı yıl içinde bile artan veya azalan bir şekilde dalgalı bir seyir izlemektedir. Çok değerli olan bir marka, çeşitli nedenlerle kısa bir süre içersinde değersiz hale gelebilmektedir. Bu nedenle Marka değeri sürekli olarak değişmektedir.

Markanın parasal değerini belirlemeye yönelik uygulamalar, marka değerinin en doğru nasıl hesaplanması gerektiği sorusunu da beraberinde getirmiştir. Uygulamada marka değerlemesi konusunda birçok matematiksel model olmasına rağmen, gerek şirketlerin farklı özelliklere sahip olması, gerekse maddi olmayan duran varlık olması sebebiyle, markanın yarattığı etkileri ölçmenin zor olması nedeniyle metotlar güvenilir sonuçlar vermemektedir. Geliştirilen değerleme modellerini üç ana başlık altında toplayacak olursak; Finansal modeller, Pazarlama bakış açısıyla geliştirilmiş modeller ve Karma modellerdir. Finansal modeller, tek taraflı ve statik olmaları, marka değerini etkileyen diğer değişkenleri göz ardı etmeleri sebebiyle, şirketin pazarlama politikası ve ağı gibi farklı değişkenleri de değerleme sürecine katan matematiksel modelleri geliştirme ihtiyacı doğmuştur. Bu sebeple, marka değerleme çalışmalarında, elde edilen tüm verileri değerlendirebilen, en az üç matematiksel model kullanılarak detaylı çalışmalar yapılmalıdır.
Okunma Sayısı: 9152   |   Güncelleme Tarihi: 08.10.2013
Sayfayı Yazdır


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurumsal
Biz Kimiz?
İlkelerimiz
Profesyonel Ekibimiz
Nasıl Çalışırız?
Nasıl Değerleme Yapıyoruz?
Nasıl Raporlarız?
Sürekli Bilgilendirme Raporu
Üye Kuruluşlar
Basında Anreva


Hizmet Sektörleri
Kamu
Bankacılık
Bağımsız Denetim Şirketleri
Halka Açık Anonim Ortaklıklar
Özel Sektör
Yabancı Yatırımcılar
Bireysel Yatırımcılar
Vakıflar ve Dernekler


Mevzuat
Yasal Mevzuat
Makaleler
Haberler
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Kariyer
İK Politikası
Açık Pozisyonlar
İK Formu
İletişim
Adres & Kroki
Fatura Bilgilerimiz
Talep Formu
İletişim Formu
Faydalı Köprüler
Sizin için Ne Yapabiliriz?Anasayfa | Site Haritası | Kullanım Şartları | Gizlilik İlkeleri

Güzeltepe Mah. Ahmet Mithat Efendi Cad. No: 60/4 Çankaya ANKARA
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik ANREVA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz,
kaynak gösterilerek iktibas edilemez. Her hakkı saklıdır. 2013 ©