Türkçe | English

ArkiPARC 2012'ye Damgasını Vurdu

02.04.2012

Her biri kendi alanında söz sahibi yerli ve yabancı yüze yakın konuşmacının katıldığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da desteklediği etkinliğin platin sponsorları Eroğlu, Mesa Mesken, Rönesans ve Astay, PechaKucha Night ArkiPARC 2012'ye damgasını vurdu.

2003 yılında Japonya'da Klein-Dytham Mimarlık Şirketi'nden Astrid Klein ve Mark Dythamca tarafından geliştirilen bir sunum tekniği olan PechaKucha Japonca'da "dedikodu" anlamına geliyor.20 saniyede bir değişen 20 görselle konuşmacının süresini 6 dak 40 saniye olarak tanımlayan teknik sayesinde izleyenler sıkılmıyor.

ArkiPARC 2012'de de Türkiye Gayrimenkul Vizyonu 2023 temasını davetli konuşmacılar bu teknik ile sundu. Can Yücel Metin'in renkli moderatörlüğünde konuşmacılar Prof.Dr. Cengiz Aktar (Bahçeşehir Üniversitesi, Vatan Gazetesi), Mimar Emre Arolat (EAA Mimarlık), Gökşin Ilıcalı (Argos Turizm Kurucu ortak), Ömer Kemal İsvan (Servotel Kurucu Başkanı), Hakan Kodal (KREA Gayrimenkul İcra Kurulu Başkanı), Ramadan Kumova (Fer Yapı İcra Kurulu Başkanı) ve Bahadır Teker (Şeker Mortgage Finansman AŞ Genel Müdür) 6 dak 40 sn'lik konuşmaları ile konu hakkındaki fikirlerini paylaştı.

Prof.Dr. Cengiz Aktar; İnşaat sektörünün ülkemizde danışmanlık, denetleme ve etki analizinden uzak bir yaklaşımda icraat edildiği üzerine çarpıcı görseller sunarken Mimar Emre Arolat şehirciliğin artık sanatsallıktan uzak, satışa yönelik bir anlayışla gerçekleştiği üzerine ilgi çekici örnekler verdi. Arolat'ın günümüzde lale temalı gökdelenlerin yapılmasından yola çıkarak 2023 profilini katlı köprü, AVM yapılmış Ayasofya gibi mizahi yönü kuvvetli benzetmelerle öngörmesi salondan da olumlu tepkiler aldı.

Gökşin Ilıcalı'nın sunumu ise kentsel çevrede kalite sağlamanın günümüzde hangi kurallara dayalı olduğu üzerineydi. Sunumunu büyüdüğü yer Bursa'nın tarihi kent merkezinin olumsuz dönüşümü üzerine anlattığı hikayelerle çekici kılan Ilıcalı, kırsalla bağlantısını kesen şehirlerin tarihte de ağır bedeller ödediğini, günümüzde ise gecekondular kadar gündüzkondulara da çare bulunması gerekliliğini ifade etti.

Sunumunu kısıtlamalara karşın doğal kaynaklara yakın yerleşimlerin doğurduğu sonuçlar üzerinden gerçekleştiren Ömer Kemal İsvan, dokuyu aynı kalitede koruma anlayışından uzak kalındığına, insan odaklı enstantanelerin üzerine gidilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hakan Kodal ise İstanbul'un turizm, yemek, moda, eğlence, finans ve ticaret merkezi olduğunu, hatta bu konularda Londra, New York, Paris gibi dünya kentleri ile yarışabilir seviyede olduğunu belirtti. Sunumuna kentsel dönüşümün kanal İstanbul, toplu konut gibi uygulamalardan ibaret olmadığını belirterek devam eden Kodal 2023'e gelindiğinde kurumsallaşılması gerektiğini ifade etti.

Sunumuna 1950'li yıllarının İstanbul yapılaşma haritaları ile başlayan Ramadan Kumova sokak yaşamını seven bir kültürden geldiğimizi ancak bu konuda henüz Avrupa kadar kendimizi geliştirmediğimizi kent mobilyaları üzerinden sunduğu görseller üzerinden açıkladı.

Son konuşmacı Bahadır Teker ise şehirleşmenin; informal kentleşme, kamu üretimi konutlar ve ticari şehirleşme yöntemleriyle gerçekleştirildiğini belirterek konut finansmanı konut yapım şekilleri ilişkisine dair çeşitli grafik tablolar sundu.

Her konuşmacıya salondan gelen sorular yöneltildi. PechaKucha tekniği Arkiparc 2012'de de ne kadar ilgi çekici bir sunum tekniği olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Büyükdere Caddesinde Sorunlar Bitmiyor
İstanbul'un Merkezi İş Alanı (MİA) bölgesi olan Zincirlikuyu- Maslak aksının sorularını masaya yatırmak ve alternatif bir merkez aksı önerisi tartışılmak üzere gayrimenkul sektörünün öncüleri, mimarlar, şehir plancıları da ArkiPARC 2012'de bir araya geldi. Kentsel Strateji'den Ali Faruk Göksu ve Sıla Akalp'in moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda, Bünyamin Derman (DB Mimarlık), Selva Gürdoğan (Superpool), Gregers Tang Thomsen (Superpool), Erhan İşözen (Kentsel Tasarım Ltd), Murat Şahin, Tayfun Kahraman (Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı) gibi Türkiye'nin önemli mimar ve şehir plancılarının yanı sıra Ali Dumankaya (Dumankaya Yönetim Kurulu Üyesi), Hamdi Akın (Akfen Yönetim Kurulu Başkanı), Ayla Heyfegil (Servotel İstanbul Ofisi, Yönetici Ortak), Tavit Köletavitoğlu (Atlas Proje, Kurucu), Firuz Soyuer (DTZ Pamir&Soyuer Yönetici Ortak), Murat Ergin (Kuzeybatı, Genel Müdür) ve Fatma Aslı Yılmaz (TSKB GYO, Yatırımlar Müdürü) gibi gayrimenkul sektörünün öncüleri yer aldı.

Büyükdere II Çalıştayı'nda ilk olarak İstanbul'un gelecek vizyonu ve hedefleri Çevre Düzeni Planı üzerinden aktarıldı. Gelecekte İstanbul'un yeni merkez ihtiyacına karşın Kartal Bölgesi planda öngörülüyor. Büyükdere II Çalıştayı'nda da Büyükdere'nin hemen arkasında yer alan Gültepe Bölgesi'nin "Büyükdere'ye alternatif olabilir mi?" sorusunun cevapları arandı.

Superpool, Kentsel Strateji ve Arkitera Mimarlık Merkezi'nin ortak çalışması ile elde edilen alternatif proje önerisi katılımcılara aktarıldı. Superpool'dan Selva Gürdoğan Thomsen öneri projenin genel hatlarını çizerek, Çeliktepe- Gültepe aksının mekansal özelliklerini ve mevcut durum verilerini bir sunum eşliğiyle ifade etti. Proje için toplam 3 temel öneri getirdiklerini belirten Thomsen, Büyükdere II ile hedeflenenin bir bulvar ve cadde hayatı oluşturarak, sosyal donatı alanlarının oluşumuna bir omurga yaratmak olduğunu söyledi. Büyükdere aksının ulaşım sorununun da E5-TEM bağlantısı sağlanarak giderilebileceğini söyleyen Thomsen, yapılaşma düzenini yatayda ve dikeyde olmak üzere 2 öneri ile destekledi.

Faruk Göksu proje alanının 1 milyon metrekarelik bir alanda gerçekleşmeye imkan verdiğini ve bunun en iyi şekilde nasıl bir modelle yaratılabileceği konusunda bir tartışma ortamı yarattıklarını belirterek, ilk önce bu projeye ters görüşü olanların fikirlerini aldı. Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, proje hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etti: "Orada yaşayan ve çalışan biri olarak caddenin durumu gerçekten de çok feci. Fakat E5 ve TEM zaten oldukça yoğun akslar, onları birbirine bağlamayı avantajlı görmüyorum. Büyükdere'nin öncelikle olarak yaya sorununun çözülmesi gerekir. O nedenle araç trafiği yeraltına alınabilir."Akın, proje önerisini bir yatırımcı olarak değil de orada yaşayan ve çalışan biri olarak yaptığının da altını çizdi. Atlas Proje kurucusu Talit Köletavitoğlu, "Büyükdere aksı keşke 20 yıl öncesinden planlanıp gelişmiş olsaydı," diyerek, planlama koşulları ön planda tutularak 2.bölgenin kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Tayfun Kahraman, kamu mülkiyeti sorununa dikkat çekti. Planlamanın önemini vurgulayan Kahraman, alternatif gösterilen bölgede yaşayan insanların bu alan dönüşünce nerede yaşayacaklarının sorgulanması gerektiğini söyledi. DTZ Pamir&Soyuer Yönetici Ortağı Firuz Soyuer, ilk olarak İstanbul'un "mobility" sorunun çözülmesi gerektiğini ve planlama hukukunun işleyişinin hızlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Ali Dumankaya, kamusal alanlar yaratmak gerektiğini ve yapılacakların bir master plan çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Murat Şahin ve TSKB GYO Yatırımlar Müdürü Aslı Yılmaz ise alternatif bir alan yaratmak yerine, mevcut alanın daha yaşanabilir hale getirilmesinin doğru olacağını söylediler.

AECOM'dan Christoper Choa ise tüm konuşulanlar üzerine bir değerlendirme yaparak, yapılacakların kim için yapılacağının altının çizilmesi gerektiğini vurguladı. Choa, insanların güzel binalarla değil, bir araya gelerek mutlu olacaklarını söyledi.

Katılımcıların görüş ve soruları ile devam eden çalıştayda Kentsel Strateji'den Sıla Akalp tüm konuşulanların özetini şu şekilde maddeledi:
-Yeni Vizyon
-Kentsel Bütünlük
-Yeni Kentsel Kurgu
-Büyükdere'yi Yaşatmak
-Kapasite
-Yeni Kullanımlar
-Yeni Yapı
-Yeni İş birlikleri ve yönetim
-Dönüşüm Modeli
-Değerin Eşit Paylaşımı
-Diğer Etkinlikler

ArkiPARC'ta gerçekleşecek etkinlikler sadece bunlar ile sınırlı değil.

-Türkiye'de Yeşil Mümkün mü?
-Gayrimenkulde Tarihselcilik
-Türkiye'de Gayrimenkul Yatırımları - Fırsatlar?
-Doğu Avrupa'nın Değişen Yüzü - Yatırımlar
-Rusya Buluşması
-Kentsel Dönüşüm
-Otel Yatırımları 2011-2012, Ofis Yatırımları 2011-2012
-Konut Yatırımları 2011-2012 panelleri ile ARKİV Seçkileri 2011 Sergisi öne çıkan etkinlikler.

"Türkiye'nin İlk Gayrimenkul Ödülü" Bu Gece Üçüncü Kez Sahiplerini Bulacak.

Bu sene üçüncüsü verilen ödülde kazananı belirlemek için farklı bir yöntem izleniyor. "Konut, Ofis, Otel, Alışveriş Merkezi, Alternatif Yatırımlar ve Karma Kullanım" olmak üzere toplam 6 kategoride verilen ödülde finale kalanları seçici kurul belirledi. Kazananı belirleyen ise ziyaretçilerin verdiği oylar olacak. Etkinlik alanında oy verenler arasından tüm kazananları doğru bilenler arasında yapılacak çekilişle 2 kişi iPad kazanacak.
Okunma Sayısı: 2925   |   Güncelleme Tarihi: 26.09.2013
Sayfayı Yazdır


  Diğer Haberler
•  27.11.2014 | Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Tam Metni!
•  12.04.2014 | Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
•  12.04.2014 | Yangın Söndürme-Kurtarma Ve Koruma Eğitimi
•  06.01.2014 | 2014 Ekspertiz Asgari Ücret Tarifesi
•  06.01.2014 | Konut Taşıt ve Tüketici Kredilerine İlişkin Sınırlamalarda Değişiklikler
•  09.12.2013 | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
•  09.12.2013 | TAKBİS Sistemine Erişim Protokolü
•  15.03.2013 | Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında Basın Duyurusu
•  15.03.2013 | 2013- Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır
•  15.03.2013 | Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Yasası Onaylandı
İlk Sayfa    Geri   
1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
   İleri    Son Sayfa
Toplam sayfa sayısı: 5   Görüntülenen: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurumsal
Biz Kimiz?
İlkelerimiz
Profesyonel Ekibimiz
Nasıl Çalışırız?
Nasıl Değerleme Yapıyoruz?
Nasıl Raporlarız?
Sürekli Bilgilendirme Raporu
Üye Kuruluşlar
Basında Anreva


Hizmet Sektörleri
Kamu
Bankacılık
Bağımsız Denetim Şirketleri
Halka Açık Anonim Ortaklıklar
Özel Sektör
Yabancı Yatırımcılar
Bireysel Yatırımcılar
Vakıflar ve Dernekler


Mevzuat
Yasal Mevzuat
Makaleler
Haberler
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Kariyer
İK Politikası
Açık Pozisyonlar
İK Formu
İletişim
Adres & Kroki
Fatura Bilgilerimiz
Talep Formu
İletişim Formu
Faydalı Köprüler
Sizin için Ne Yapabiliriz?Anasayfa | Site Haritası | Kullanım Şartları | Gizlilik İlkeleri

Güzeltepe Mah. Ahmet Mithat Efendi Cad. No: 60/4 Çankaya ANKARA
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik ANREVA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz,
kaynak gösterilerek iktibas edilemez. Her hakkı saklıdır. 2013 ©