Türkçe | English

TDUB, SPK Lisanslama Sınavına Yönelik Gayrimenkul Değerleme Eğitimi

03.10.2011

TDUB, SPK Lisanslama Sınavına Yönelik Gayrimenkul Değerleme Eğitimi Temmuz - Ağustos 2011 Programı - 22 Haziran 2011

Birliğimizce Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevzuatına uygun olarak 20-21 Ağustos 2011 tarihlerinde düzenlenecek “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı” sınavına yönelik aşağıda bilgileri yer alan hazırlık eğitimi düzenlenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
EĞİTİM İÇERİĞİ VE AMACI
Eğitim programı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevzuatına uygun olarak 20-21 Ağustos 2011 tarihlerinde düzenlenecek “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı”na hazırlanmak isteyen, meslekle ilgili, temel bilgilere sahip ve dört yıllık üniversite mezunu bireylere yöneliktir.

Eğitimin içeriği, sınav modülleri ve onların alt başlıklarından oluşacaktır. Ayrıca eğitimler sırasında önceki sınavlarda çıkmış sorulara ve çözümlere de yer verilecektir.

Eğitime iştirak eden katılımcılara katılım sertifikası da verilecektir.

EĞİTİM PROGRAMI VE EĞİTİMCİLER
Eğitimler aksi belirtilmedikçe 09:00-18:00 saatleri arasında olacaktır. Eğitim programı aşağıdaki gibidir.
Eğitim Tarihi Modül Adı Eğitmen Adı 16 Saat
9-10 Temmuz İnşaat Muhasebesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar KABATAŞ 16 Saat
16-17 Temmuz İlgili Vergi Mevzuatı Doç. Dr. Erkan AYDIN 16 Saat
23-24 Temmuz Temel Finans Matematiği Dr. Ali HEPŞEN 16 Saat
30-31 Temmuz Gayrimenkul Değerleme Esasları Neşecan ÇEKİCİ 16 Saat
6-7 Ağustos İlgili Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar Dr. Erdal KÖKTÜRK 16 Saat


KONTENJAN, KAYIT ve ÜCRETLER
Kontenjan 35 kişi ile sınırlıdır ve her bir modül için tek sınıf açılacaktır.

Ücretler her bir eğitim modülü için sabit olup 275 TL’dir. Adaylar istedikleri modül veya modüllere katılabilirler. Eğitim ücretine öğlen yemeği, çay-kahve ikramları ve eğitim dokümanları dahildir.

Kayıt ücretine ilişkin ödemelerin yapılacağı banka hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır. Gönderilecek Havale ve EFT’lerin açıklama kısmında “Ad Soyadın ve TC Kimlik Numarasının” belirtilmesi gerekmektedir.

Banka Hesap Bilgileri
Hesap Sahibi: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
IBAN No: TR46 0004 6001 3588 8000 0954 79
Banka: Akbank T.A.Ş.
Şube: Şaşkınbakkal / İstanbul
Şube Kodu: 135
Hesap No: 0095479

Başvuru işlemlerine ve eğitime dair bilgi almak için (533) 243 75 85 numaralı telefonu arayabilir veya info@tdub.org.trinfo@tdub.org.tr e-posta adresine mesaj gönderebilirsiniz.

EĞİTİM YERİ
Okalip Toplantı Hizmetleri Kuştepe Bağlantı Yolu, Şebboy Sokak, No: 4 Mecidiyeköy / İstanbul
Tel: (212) 212 32 55
www.okalip.com (Okalip internet sayfasında eğitim yerinin krokisi bulunmaktadır)

EĞİTİMCİLERİN ÖZGEÇMİŞİ
Yrd. Doç. Dr. Yaşar KABATAŞ
Lisans: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Lisans Üstü: Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kalite Yönetimi; Tez Çalışması, “Toplam Kalite Yönetiminde Muhasebe Denetiminin Yeri ve Önemi”
Doktora: Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe – Finansman; Tez Çalışması, “Gayrimenkul Değerlemesi ve Raporlanması”
Devam Eden Görevler: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Öğretim Üyesi.
Uzmanlık Alanı: Mali Müşavirlik, Gayrimenkul Değerlemesi, Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, İnşaat Muhasebesi ve Uygulamaları.
Yayınlar: “TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı ile Tek Düzen Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre İnşaat İşletmeleri İçin Düzenlenen Finansal Tabloların Karşılaştırılması”, (Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2010). “Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Harcamalarının Denetimi ve Stratejik Bir Model Önerisi”, (Türkmen Kitabevi, 2010). “TMS – 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi”, (Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2010). “İMKB’de Perakendecilik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Çalışma Sermayelerinde Değişim Eğilimi ve Dönemsel Etkilerin Analizi”, (Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Eylül 2010). “Futbol Endüstrisi ve Futbolcu Transfer Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi”, (Vergi Dünyası Dergisi, Eylül 2010). “Finansal Krizin Enerji Sektörüne Etkileri ve Türk Enerji Sektörünün Finansal Performansının Analizi”, (Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı Bildiriler Kitabı, 01-05 Nisan 2010). “Bankaların Sorunlu Varlıklarının Yönetiminde Varlık Yönetim Şirketleri ve Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi I-II”, (Yaklaşım Dergisi, Haziran 2009). “Sosyal Güvenlik Kanunu ile Getirilen Bazı Teşviklerin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS 20) Açısından İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi”, (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B. Fakültesi Dergisi, Ocak 2009). “ABD’de ve Türkiye’de Uzun Vadeli Konut Kredisi (Mortgage) Uygulamaları, ABD’de Raporlama Standartları (TMS 20) Açısından İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi”, (Vergi Raporu Dergisi, Ocak 2009). “İpotekli Konut Finansman (Mortgage) Sisteminden Kaynaklanan Riskler ve Mortgage Sigortası”, (Marmara Üniversite İ.İ.B. Fakülte Dergisi, Haziran 2007). “İpotekli Konut Finansman (Mortgage) Sistemi ve Değerleme Uzmanlığı”, (Mali Çözüm Dergisi, Mart-Nisan 2007). “Sosyal Güvenlik Reformunda Son Durum”, (Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2007). “Gayrimenkul Değerlemesi ve Türkiye Uygulamaları”, (Mali Çözüm Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2005).

Doç. Dr. Erkan AYDIN
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1994
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mali Hukuk Bilim Dalı, 1997, Tez Başlığı: Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları Açısından Sermaye Piyasası Araçlarının ve Kurumlarının Vergilendirilmesi
Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mali Hukuk Bilim Dalı, 2002, Tez Başlığı: Türk Vergi Sisteminde İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme
Akademik Görevi: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Misafir Araştırmacı: University of London King’s College, School of Law (2008 ve 2009)
Uzmanlık Alanları: Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Gayrimenkul Vergilemesi, Sermaye Piyasası Vergilemesi
Yayınları: Kitaplar: Katma Değer Vergisinde Sorumluluk, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009; Türk Vergi Sisteminde İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002. Kitapta Bölümler: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası-TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına Hazırlık Kitabı, Vergi Mevzuatı Bölümü, İstanbul, 2009; Menkul Kıymetler Borsası, Temel Bilgiler Kılavuzu (Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Bölümü), İstanbul, 2008.
Makaleler: “Türk Vergi Sisteminde Vergi Alacağı Müessesesi”, Prof. Dr. Halil Nadaroğlu’na Armağan, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1998, Cilt: XIV, Sayı: 1; “Vergilendirmenin Ertelenmesi Yöntemi Olarak Finansman Fonu Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat, 1998, Sayı:113; “Repo Kazançları ve Vergilendirme Sorunları”, Vergi Dünyası, Haziran, 1999, Sayı:214; “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları Açısından Vergilendirme Durumları”, Vergi Sorunları Dergisi, Aralık, 1999, Sayı: 135; “Anahatları ile Sermaye Piyasasında Vergilendirme”, Active Dergisi, Şubat-Mart 2000, Sayı: 11; “1999 Yılında Yatırım Fonlarından Sağlanan Kar Payı ve Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Mart, 2000, Sayı: 138; “Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları Açısından Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları”, Vergi Dünyası, Nisan, 2000, Sayı: 224; “Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Şirket Ortak İlişkileri Açısından Örtülü Kazanç Dağıtımına Bakış”, Prof. Dr. Adnan Tezel’e Armağan, Marmara Üniversitesi, Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını, İstanbul, 2000; “Türk Vergi Sisteminde Yenileme Fonu Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül, 2001, Sayı: 156; “Swap İşlemlerinden Sağlanan Kazançların Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları Açısından Niteliği”, Yaklaşım, Ocak, 2002, Sayı: 108; “Garanti Gider Karşılıkları” Vergi Sorunları Dergisi, Eylül,2002, Sayı:168; “5084 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Serbest Bölgelerden Sağlanan Kazançlarda Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Açısından Vergilendirme Sorunları”, Legal Mali Hukuk Dergisi, S.2, Şubat, 2005; “2004 Yılında Bireysel Yatırım Aracı Olarak Menkul Kıymetlerden Sağlanan Menkul Sermaye İratlarının ve Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi”, Legal Mali Hukuk Dergisi, S.3, Mart, 2005; “Emisyon Primi İstisnası”, Legal Mali Hukuk Dergisi, S.19, Temmuz, 2006; Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Hisse Senetlerinden Sağlanan Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S.43, Temmuz, 2007; “Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası” Vergi Sorunları Dergisi, S.236, Mayıs, 2008; “Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları Bakımından Sporda Sponsorluk Harcamaları”, Vergi Dünyası, S.323, Temmuz, 2008; “Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Sağlanan Gelirlerin Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 Kapsamında Vergilendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.XXV, S.2, 2008; “Araştırma-Geliştirme Harcamalarının Kurumlar Vergisi Uygulamaları Bakımından Giderleştirilmesi”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; C.XXVI, S.1, 2009; “Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmeler Çerçevesinde Sağlanan Gelirlerin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi; S.250, Temmuz, 2009; “Vergi Cennetleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi; S.253, Ekim, 2009

Dr. Ali HEPŞEN
Dr. Ali Hepşen, 1978 yılında İzmir Tire’de doğdu. Lise öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. Uzmanlık alanı olan gayrimenkul finansmanı, gayrimenkul değerlemesi ve ipotekli konut finansmanı (mortgage) konularında birçok makalesi ve Literatür Yayıncılık tarafından 2010 yılında çıkartılan “Gayrimenkul Piyasaları ve Finansmanı” ile 2011 yılında çıkartılan “Finansal Krizlerde Gayrimenkul Finansman Piyasalarının Rolü ve Gayrimenkul Fiyat Endekslerinin Önemi” adlı kitapları bulunan Dr. Ali Hepşen, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda meslek hayatına başlamış olup, halen aynı kürsüdeki görevini sürdürmektedir.

Neşecan ÇEKİCİ
Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi’nde Para/Banka Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İşletmecilik İhtisasını da yaparak akademik kariyerini tamamlamıştır.
Türkiye'nin önde gelen holdinglerinde yedi yıl boyunca yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra 1995 yılında gayrimenkul sektörüne adım atan ve bugüne değin farklı birçok projede imzası bulunan Neşecan ÇEKİCİ, Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.’nin kurucusu ve yönetici ortağıdır. Türkiye genelinde ve uluslararası platformda çeşitli kuruluşlara Değerleme, Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım alanlarında çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.
Halen mesleki amaçlı sivil toplum örgütlerinde aktif olarak görev yapan ÇEKİCİ, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi SBMYO Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü’nde ve Okan Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı’nda sektör öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.
Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) bünyesinde Türkiye’de kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitimlerde görev almaktadır. Bunların yanı sıra DUD, ULI, AI gibi mesleki örgütlerde üyelikleri bulunmaktadır.
Sektörle ilgili birçok araştırma ve makalesi olan ÇEKİCİ’nin, ayrıca İşletmelerde Uzun Dönemli Stratejik Planlama konulu bir derlemesi, Menkulleştirme (Securitization) konulu yüksek lisans tezi bulunmaktadır. ÇEKİCİ, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Değerleme Uzmanlığı Lisansı’na sahiptir. Ayrıca American Appraisal Instıtute’un gayrimenkul değerleme uzmanlığı konusundaki Türkiye’de yapılmış olan eğitim modüllerini tamamlayarak söz konusu kurumdan sertifika almıştır.
Halen Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği (LideBİR)’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve GYODER Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Neşecan ÇEKİCİ, mesleki ve akademik çalışmaları, sektördeki etik, sofistike görüşleri ve sektörü en iyi şekilde temsil etmesi dikkate alınarak, 2009 Ocak ayında Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Ekonometri’nin "Geleneksel Hizmet Ödülleri" nden olan “Yılın Gayrimenkul Danışmanı” ödülüne layık görülmüştür.

Dr. Erdal KÖKTÜRK, Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
1957 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1974 yılında Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 1980 yılında harita ve kadastro mühendisi, 1982 yılında “Kamulaştırma” üzerine yapmış olduğu tez ile yüksek mühendis olarak mezun oldu. Aynı üniversitede 1996 yılında “Kadastro” konusunda “doktora“ yaptı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşletme Dairesinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fen Dairesinde çalıştı.
Kısa süreli olarak, Çaycuma, Karabük ve Safranbolu Kadastro Müdürlüklerinde teknisyen ve Beşiktaş Kadastro Müdürlüğü’nde de kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1989-1999 yılları arasında Şişli Belediyesi Harita Emlak ve Kamulaştırma Müdürü, 1999-2007 yıllarında Beykoz Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu.
1986-1988 yılları arasında TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 2. Başkanı, 1998-1999 yıllarında da İstanbul Şubesi 2. Başkanı görevlerini yaptı.
Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’de kısa süreli Danışman olarak çalıştı. Halen, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de ve Türkiye İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü’nde Danışman olarak görev yapmakta ve ayrıca, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında “Mesleki Mevzuat ve Etik Kuralları” dersi yanısıra, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nde de (TSPAKB) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarına Lisans Yenileme Eğitimleri vermektedir. Evli ve bir çocuğu bulunmaktadır.

Detaylı bilgi: http://www.tdub.org.tr/duyurular/tdub-spk-lisanslama-sinavina-yonelik-gayrimenkul-degerleme-egitimi-temmuz-agustos-2011-programi-22-haziran-2011.html
Okunma Sayısı: 4472   |   Güncelleme Tarihi: 30.12.2013
Sayfayı Yazdır


  Diğer Haberler
•  27.11.2014 | Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Tam Metni!
•  12.04.2014 | Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
•  12.04.2014 | Yangın Söndürme-Kurtarma Ve Koruma Eğitimi
•  06.01.2014 | 2014 Ekspertiz Asgari Ücret Tarifesi
•  06.01.2014 | Konut Taşıt ve Tüketici Kredilerine İlişkin Sınırlamalarda Değişiklikler
•  09.12.2013 | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
•  09.12.2013 | TAKBİS Sistemine Erişim Protokolü
•  15.03.2013 | Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında Basın Duyurusu
•  15.03.2013 | 2013- Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır
•  15.03.2013 | Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Yasası Onaylandı
İlk Sayfa    Geri   
1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
   İleri    Son Sayfa
Toplam sayfa sayısı: 5   Görüntülenen: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurumsal
Biz Kimiz?
İlkelerimiz
Profesyonel Ekibimiz
Nasıl Çalışırız?
Nasıl Değerleme Yapıyoruz?
Nasıl Raporlarız?
Sürekli Bilgilendirme Raporu
Üye Kuruluşlar
Basında Anreva


Hizmet Sektörleri
Kamu
Bankacılık
Bağımsız Denetim Şirketleri
Halka Açık Anonim Ortaklıklar
Özel Sektör
Yabancı Yatırımcılar
Bireysel Yatırımcılar
Vakıflar ve Dernekler


Mevzuat
Yasal Mevzuat
Makaleler
Haberler
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Kariyer
İK Politikası
Açık Pozisyonlar
İK Formu
İletişim
Adres & Kroki
Fatura Bilgilerimiz
Talep Formu
İletişim Formu
Faydalı Köprüler
Sizin için Ne Yapabiliriz?Anasayfa | Site Haritası | Kullanım Şartları | Gizlilik İlkeleri

Güzeltepe Mah. Ahmet Mithat Efendi Cad. No: 60/4 Çankaya ANKARA
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik ANREVA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz,
kaynak gösterilerek iktibas edilemez. Her hakkı saklıdır. 2013 ©