Tarih: 14.11.2019
Adres:  http://anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=8&IcerikID=9

Üye Kuruluşlar


ATO

(Ankara Ticaret Odası)

 
 

TSPAKB

(Türkiye Ser. Piyasası Aracı Kuruluşları Bir.)

 
 

GYODER

(Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği)

 
 

LİDEBİR

(Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği)

 
 

DUD

(Değerleme Uzmanları Derneği)

 
 

SPL

(Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu)

 
 

TDUB

(Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği)