Tarih: 18.09.2021
Adres:  http://anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=36&IcerikID=36

Halka Açık Anonim Ortaklıklar


  Portföyde bulunan atıl durumdaki gayrimenkuller için proje geliştirme ve bu projelere göre verimlilik ve fizibilite analizleri,
  Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı amacıyla değer tespiti,
  Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi amacıyla değer tespiti,
  Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması nedeniyle değer tespiti,
  Ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yıl sonu değerlerinin tespiti,
  Hisse senetleri borsada işlem gören tüm şirketlerin, aktif toplamının %10`unu aşan varlık transferleri ; gayrimenkul alım ve satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yapılması gereken değerleme hizmetleri,
  Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının; portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı, portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi, kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması, portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması, gayrimenkul ipoteği kabul edilmesi, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi, ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yılsonu değerlerinin tespiti, ortaklığa aynî sermaye konulması,
  Gayrimenkule dayalı menkul kıymet ihraçlarında ve gayrimenkul portföyü yöneten yatırım kuruluşlarında portföyde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi,
  İsim hakkı, Marka değeri, Kullanım hakkı, Lisans, Şerefiye gibi maddi olmayan duran varlıkların değerlemeleri.