Tarih: 10.08.2020
Adres:  http://anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=31&IcerikID=31

Transfer Fiyatlandırması için Değerleme


Kurumlar Vergisi Kanunu 13. Madde de açıklanan Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı kapsamında olan, Ortaklar tarafından şirket sermayesine konulacak, şirkete satılacak yada şirkete kiralanacak gayrimenkullerin, transfer fiyatlandırmasının piyasa rayiç değerlerinde olup olmadığının ve emsallere uygunluk ilkesini sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi için yapılan değerleme çalışmaları uluslararası muhasebe standartları kapsamında yapılması gerekli çalışmalardandır.

Gayrimenkulü şirkete sermaye olarak koyarken, şirket varlığı olan gayrimenkulü satarken, şirket gayrimenkul koyarak başka bir işletmeye ortak olurken, ortakların sermaye artırımlarını gayrimenkul koyarak yaptıkları durumlarda, yapılan işlemin vergi kanunu ve şirket değeri açısından piyasa rayiç fiyatından yapılıp yapılmadığını ve piyasadaki emsallere uygun olup olmadığını denetlemek adına konu olan gayrimenkuller için değerleme çalışmaları yapılmaktadır.