Tarih: 29.10.2020
Adres:  http://anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=19&IcerikID=19

Gayrimenkul Anlaşmazlıklarında Bilirkişilik


Uzmanlık(İhtisas) ve Yeterlilik(Ehliyet), Tarafsızlık ve Dürüstlük niteliklerine sahip olarak;

  İhtiyaç duyulan uzmanlık alanı dahilinde gayrimenkuller ile ilgili anlaşmaya varılamayan durumları tespit etmek,
  Anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak unsurları belirlemek,
  Bu unsurları belirledikten sonra anlaşmazlıkları gidermeye yönelik olarak karar vermek, durumları için bilirkişilik görevi üstlenilmektedir.