Tarih: 17.04.2021
Adres:  http://anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=14&IcerikID=14

Kentsel Dönüşüm Alanlarında Değerleme ve Kentsel Yenileme Danışmanlık Hizmetleri


  Dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri,
  Dönüştürülen alanda mevcut sosyal durum ve dönüşüm sonrası öngörülen sosyal yapı,
  Dönüştürülecek alandaki fiziksel değerler ve dönüşüm sonrası oluşturulacak fiziksel yapının maliyeti,
  Mevcut sektör bilgisi ile söz konusu kentsel dönüşümün verimlilik analizi,
  Dönüşüm alanının çevresi ile uyumu ve çevresine etkisi gibi konularda yol göstermek değerleme kuruluşunun ana amaçlarındandır

Bu bağlamda kentsel dönüşüm projelerinde;
  Proje alanına ait verilerin(harita, plan, jeolojik etüd vb.) sağlanması,
  Hak sahipleri ile bunlara ait taşınmazların (arsa, yapı, müştemilat v.b.) tespiti ve değerlemesi konularında hizmet verilmektedir.