Tarih: 27.11.2021
Adres:  http://anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=13&IcerikID=13

Yeraltı Kaynakları Değerlemesi


Yeraltı ürünlerinin yeryüzüne çıkarıldığı ve işlendiği maden ocakları, ve maden sahaları, için yapılan değerleme çalışmalarında, işletilen ya da işletme hakkı alınan sahanın toplam rezerv miktarı, kaynağın türüne göre rezervin tenör/kalite düzeyi, çıkarma ve işleme maliyetleri, piyasa satış fiyatı, işletmenin makine ve techizatı, tabi ki işletme hakkı ya da lisansı en önemli değişkenlerdir. Yukarıda sayılan değişkenler, yeraltı kaynağının türüne göre oldukça farklılıklar göstermekle birlikte izlenen değerleme yöntemleri benzerdir.

Maden sahasının değeri; rezerv miktarı, tenör/kalite düzeyi, istenmeyen mineral veya minerallerin analizi yapılarak buna bağlı zenginleştirme kriterlerinin bulunmasının ardından, gerekli ilk yatırım, işletme giderleri, amortismanlar vb. Tüm maliyetlerin detaylı olarak analiz edilmesi sonucunda, madenin gelirini baz alan INA yöntemine gore tespit edilir.