Tarih: 18.09.2021
Adres:  http://anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=2064&IcerikID=3240

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Tam Metni

27.11.2014 11:29:23 AM


Ön ödemeli konut satışları hakkında yönetmelik, 27 Kasım 2014 tarihinde 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 46 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetmelik, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenliyor.