Tarih: 25.08.2019
Adres:  http://anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=2064&IcerikID=2153

Ücret Uygulama Anayasası Onaylandı

22.12.2013 03:42:27 PM


"Kurul Karar Organı’nın 13/12/2013 tarihli ve 41/1351 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2014 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları, 19 Aralık 2013 Perşembe gün ve 28856 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 01.01.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir."